Project Category: Ivan/Ondrej

KIDS BJJ

KIDS BJJ

Výučba Brazílskeho Jiu Jitsu u detí prispieva k ich fyzickému a sociálnemu rozvoju. Našim cieľom je vybudovať u detí sebadôveru a schopnosť brániť sa pre odvrátenie hrozby. K tomu využívame techniky hodov, strhov, držaní, pák a škrtení. V tréningu nepoužívame údery ani kopy. Tréningová jednotka obsahuje rozcvičku, pohybové aktivity na rozvoj mobility a kondície, nácviky...

BJJ

BJJ

Brazílske Jiu Jitsu je bojové umenie, ktoré môžeme vnímať ako spôsob sebaobrany a zároveň súťažný šport, ktorý si získava vo svete čoraz vačsiu popularitu. Považuje sa za najúčinnejšiu formu boja na zemi. Bolo vyvinuté tak, aby dokázal fyzicky slabší súper poraziť silnejšieho,. V BJJ sa používajú rôzne hody a strhy s cieľom dostať súpera na...