Project Category: Lukáš

Active Kids

Active Kids

Tréning je zameraný na všeobecný pohybový rozvoj dieťaťa. Hravou a zábavnou formou učíme deti ako sa správne pohybovať a snažíme sa ich naučiť základy gymnastiky, atletiky, brazilského Jiu Jutsu, posilňovania. V lete aj v zime robíme s deťmi športový denný tábor. Snažíme sa vynahradiť deťom zanedbanú telesnú výchovu. Venujeme sa deťom už od troch rokov....