KIDS BJJ

Výučba Brazílskeho Jiu Jitsu u detí prispieva k ich fyzickému a sociálnemu rozvoju. Našim cieľom je vybudovať u detí sebadôveru a schopnosť brániť sa pre odvrátenie hrozby. K tomu využívame techniky hodov, strhov, držaní, pák a škrtení. V tréningu nepoužívame údery ani kopy.

Tréningová jednotka obsahuje rozcvičku, pohybové aktivity na rozvoj mobility a kondície, nácviky techník BJJ, skupinové aktivity a hry na rozvoj práce v kolektíve. Deti sú tiež súčasťou súťažného tímu a môžu sa realizovať na turnajoch BJJ v okolí a zahraničí.

Prínosy BJJ pre vaše dieťa:

  • Zlepšenie sebadôvery
  • Osobnostný rozvoj
  • Tímová práca
  • Sebaovládanie
  • Sebaobrana
  • Zvládanie stresu
  • Podpora vzdelávania
  • Pohybový rozvoj
  • Sociálne zručnosti

Pondelok, Streda je venované BJJ v kimone. Štvrtok patrí silovo kondičnej príprave bez kimona.

Novinkou je Open tréning v piatok. Je to neriadený tréning spojený s dospelákmi. Decká majú možnosť si pozápasiť s dospelými zápasnikmi, prípadne priviesť rodičov a zacvičiť si s nimi.

Uvádzacia akcia: Pri zaplatení členského príspevku na 6 mesiacov, obdrží dieťa kimono ZADARMO. Akcia platí do konca septembra