Fit Kids

Tréning je zameraný na všeobecný pohybový rozvoj dieťaťa.

Utorok je venovaný deťom od 3 do 7 rokov (prvý ročník ZŠ). Hravou a zábavnou formou rozvíjame u detí pohybové zručnosti, základy gymnastiky, atletiky… Formou tímových hier sa deti učia spolupracovať v skupinách. Deti sa zároveň učia fungovať v kolektíve bez rodičov, čo je výhodou pri nástupe do školy/škôlky.

Štvrtok je venovaný deťom od 6 do 12 rokov. Tréning je zameraný na zlepšenie silových a kondičných schopností dieťaťa. Deti sú v tomto veku často usedené zo školy a začínajú sa u nich vytrácať správne pohybové návyky. Práve tento typ tréningu im dopraje veľa rozmanitého pohybu.